Emi Kobashi

reg

Muốn làm người mẫu cô gái lên thành phố tìm việc

Muốn làm người mẫu cô gái lên thành phố tìm việc, luôn nuôi dưỡng ước mơ từ lúc còn học tiểu học cô gái trẻ Emi Kobashi sau khi không đỗ đại học đã quyết định khăn gói một mình lên thành phố quyết định thay đổi cuộc s...