Suzuki Satomi

reg

Đi sinh nhật lại được vợ bạn thân thổi kèn cho

Đi sinh nhật lại được vợ bạn thân thổi kèn cho, thanh niên may mắn nhất hệ mặt trời đây rồi anh em ơi, được bạn thân mời qua nhà ăn sinh nhật sau khi hai thằng uống nát bét với nhau rồi. Anh bạn thân kia có lẽ đã khôn...