Phát ngán với cái lìn của cô họ Momo Sakura, cái trơn trơn ướt ướt phía ngón tay làm đầu cháu như nổ cái bòm cháu như sói ngửi thấy máu mà bắt dầu sung lên, cái ngón tay không yên phận mà chạy loạn xạ mà khám phá hết đường cong ngõ thẳng bên ngoài rồi dần men theo cái khe mà trượt xuống dưới.

Phát ngán với cái lìn của cô họ Momo Sakura